Rośnie skuteczność fiskusa

Urzędnicy skarbowi są coraz lepiej przygotowani do kontroli. Analitycy twierdzą, że to pokłosie rewolucji informatycznej w strukturach skarbowych. Nowe narzędzia, którymi już dysponują, oraz te, które otrzymają w najbliższej przyszłości, powodują, że każda firma jest systematycznie i w sposób ciągły sprawdzana.

Wprawdzie fizycznych kontroli jest nieco mniej, ale nie oznacza to jednak, że fiskus przygląda się firmom z mniejszą uwagą. Wręcz przeciwnie. To, co kiedyś robione było podczas kontroli – kiedy kontrolerzy przychodzili przeglądać dokumentację firmy w nadziei, że coś znajdą – zostało zastąpione dogłębnymi analizami prowadzonymi na etapach wcześniejszych. Narzędzia informatyczne, które służby skarbowe otrzymały do ręki, przeniosły znaczną część ciężaru kontroli do fazy analitycznej. Kontrola fizyczna, prowadzona w firmie, jest zwieńczeniem całego procesu. O ile kiedyś można było mieć nadzieję, że kontrolerzy niczego nie znajdą, obecnie, kiedy kontrola puka do drzwi, można być niemal pewnym, że przychodzi ona w konkretnym celu i że firma została wytypowana na podstawie mocnych przesłanek.

Efekty kontroli „po nowemu”

Większa jest liczba postępowań przeciw osobom odpowiadającym w firmach za finanse. Wzrost jest lawinowy o ile w 2017 r. było ich ok 65 tys.- według szacunków będzie ich przeszło 100 tys.

Większe są także wpływy budżetowe i ustalenia przypadające na jedną kontrolę.

Tylko w pierwszym półroczu 2018 r. urzędy celno-skarbowe, czyli te, które prowadzą cięższe gatunkowo kontrole, przeprowadziły 1700 kontroli i ustaliły zobowiązania podatkowe na 6,4 mld zł. W pierwszym półroczu 2017 r. przeprowadzono ich 2633, a ustalone zobowiązania podatkowe wyniosły zaledwie 7,4 mld zł. Oznacza to, że kwota ustaleń na jedną kontrolę wyniosła w tym roku 3,55 mln zł, wobec kwoty 2,82 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Podobnie jest w przypadku urzędów skarbowych. Przeprowadziły 10 361 kontroli ustalając zobowiązania podatkowe na 3,880 mld zł. W analogicznym okresie 2017 roku zakończyły 13 854 kontroli, a zaległości wyniosły 3,209 mld zł. Średnia kwota ustaleń wyniosła 375 tys. i była znacząco wyższa niż rok wcześniej.

(C) 2019 by CR21 Sp. z o.o.