Przetwarzanie danych

Administratorem danych jest CR21 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 31 lok 00-508, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000642508, NIP 1132920672. W sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się: e-mail: kontakt@cr21.pl

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z CR21
  • marketingowym, które polega na wykorzystaniu danych dla stworzenia i dostarczenia spersonalizowanej oferty marketingowej opartej na moich preferencjach
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f  
Odbiorcami danych osobowych będą:
  • dostawcy narzędzi koniecznych do zapewnienia wykonania umowy zawartej z CR21, czyli:  AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul Chłodna 51, 00–867 Warszawa oraz Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  • trwania umowy o świadczenie usług przez CR21 Sp. zo.o.., a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
  • prowadzenia działań marketingowych przez CR21 Sp. zo.o. albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli CR21 Sp. z o.o. przetwarza je:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.


(C) 2019 by CR21 Sp. z o.o.