Pakiety dla firm


Niezależnie od wielkości firmy każdy z naszych pakietów zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podatkowe.

Wysokość miesięcznej opłaty dostosowana została do możliwości finansowych wszystkich firm.


Mikro
Small
Medium
Large A
Large B
Enterprise
Roczny przychód firmy
Do 1 mln zł
1 - 10 mln zł
10 - 40 mln zł
40 - 70 mln zł
70 - 150 mln zł
150+ mln zł
Miesięczna opłata netto za pakiet
389 zł
489 zł
999 zł
1499 zł
2199 zł
2999 zł
Ochrona kontroli i sporów podatkowych
Finansowana w ramach ubezpieczenia AXA pomoc w przypadku kontroli fiskusa ze strony najlepszych na rynku specjalistów od kontroli i sporów - ekspertów, doradców i prawników EY. Pomoc udzielana jest we wszystkich instancjach przewidzianych w prawie polskim.
Ochrona kontroli i sporu ZUS i PIP
Finansowana w ramach ubezpieczenia AXA pomoc w przypadku kontroli ZUS i PIP najlepszych na rynku specjalistów. Pomoc udzielana jest we wszystkich instancjach przewidzianych w prawie polskim.
Ochrona postępowań zabezpieczających
Finansowana w ramach ubezpieczenia AXA pomoc ekspertów EY podczas postępowań zabezpieczających. W tym postępowania:
  • związane z decyzją w sprawie przyjęcia zabezpieczenia wykonania decyzji podatkowej,
  • związane z zarządzeniem zabezpieczenia.
Ochrona postępowań egzekucyjnych
Finansowana w ramach ubezpieczenia AXA pomoc ekspertów EY podczas postępowań egzekucyjnych. W tym postepowania:
  • związane z zarzutami składanymi w toku postępowania egzekucyjnego,
  • prowadzone w odniesieniu do kwestionowania prawidłowości podjętej w toku postępowania egzekucyjnego czynności egzekucyjnej,
  • w sprawie wstrzymania egzekucji administracyjnej,
  • w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności egzekucji.
JPK OK – certyfikat EY
Autorskie narzędzie EY sprawdzające czy deklaracje podatkowe firmy są prawidłowe. W ciągu minuty przeprowadza ponad 200 testów technicznych i merytorycznych. Pozwala wychwycić i zweryfikować wszystkie pozycje wątpliwe. A certyfikat EY potwierdza poprawność deklaracji.
TAX 24/7
Dostęp do bazy wiedzy stale aktualizowanej przez ekspertów EY
TAX News
Bezpośrednio z EY alerty, informacje, webinaria na temat wszystkiego, co ma wpływ na podatki firmy.
Ochrona osób odpowiedzialnych za finanse
Finansowana w ramach ubezpieczenia AXA pomoc dla prawna i finansowa dla pracowników odpowiedzialnych w firmach za podatki. Pomoc działa w sytuacji postawienia oskarżenia z tytułu KKS.
Dla 1 osoby Dla 1 osoby Dla 2 osób Dla 3 osób Dla 3 osób Dla 4 osób
Suma ubezpieczenia dla 1 osoby
Kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności AXA.
30 tys zł 50 tys zł 100 tys zł 100 tys zł 150 tys zł 150 tys zł
Ochrona dla osoby dodatkowej
Kwota ubezpieczenia dla każdej dodatkowej osoby odpowiedzialnej w firmie za finanse.
40 zł 49 zł 69 zł 69 zł 75 zł 75 zł
Przetestuj
Przetestuj
Przetestuj
Przetestuj
Przetestuj
Przetestuj


(C) 2019 by CR21 Sp. z o.o.